Anul·lació

Anul·lació del contracte per part del client


En el cas de produirse anul·lació es cobrarà el seg¨ent en concepte de penalització:

No hi haurà abonaments si el client desisteix dels serveis voluntariament abans de cumplir el periode complert de l'estancia.

AVIS: Les condicions d'anul·lació particulars de cada allotjament constan en les seves respectives fitxes.

Condicions generals

 • Modificacions per part de l'empresa


  En el caso de que per causes imprevistes i no imputables a l'empresa, l'allotjament no podrà ésser ocupat, la empresa possarà a disposició del client un altre allotjament d'igual o superiors característiques sense reembolsament per ninguna de les parts.
 • Protecció de dades


  En cumpliment del que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ("LPD") l'informem de que mitjançant el emplenament de dades i la cumplimentació del procés de reserva, les seves dades personals quedaràn incorporats als fitxers de l'empresa, amb el fi de poder-li donar i oferir els nostres serveis. També l'informem de la possibilitat de que exerceixi els drets d'accés, cancel·lació, i oposició de les seves dades de caracter personal, essent el responsable del fitxer la propia empresa.

  RGPD 25 març 2018


  Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  Identitat: INFOBRAVA Y SERVICIOS SL -NIF: B17473380
  Adreça postal: AVDA. PLATJA, 23 BJOS. A, 17480 ROSES ( GIRONA )
  Telèfon: 972257999
  Correu electrònic: infobrava@gmail.com

  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  En INFOBRAVA Y SERVICIOS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis mitjançant mitjans electrònics (e-mail, WhatsApp, SMS...).

  Per quant temps conservarem les seves dades?

  Les dades es conservaran des que l'usuari presta el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.

  Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials.

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  Plataformes d'enviament de publicitat mitjançant mitjans electrònics, amb la finalitat de realitzar l'enviament amb garanties i obtenir dades estadístiques.

  Transferències de dades a tercers països?

  No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en INFOBRAVA Y SERVICIOS SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sollicitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sollicitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.
  En determinades circumstàncies, els interessats podran sollicitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INFOBRAVA Y SERVICIOS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma:

  Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.
  Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

  Com hem obtingut les seves dades?

  Les dades personals que tractem en INFOBRAVA Y SERVICIOS SL procedeixen del propi interessat.

  Les categories de dades que es tracten són:

  Adreces postals i electròniques
  Informació comercial
  No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).