Algemene voorwaarden

  • WIJZIGINGEN DOOR DE VERHUURDER


    Indien in geval van overmacht door de verhuurder, de woning niet ingenomen kan worden, zal het kantoor een gelijkaardig of meerwaardige woning ter beschikking stellen van de huurder, zonder enige teruggave van gelden.
  • Bescherming van gegevens


    In overeenstemming met de bepalingen in de wet 15/1999 van 13 december, betreffende de bescherming van de persoonlijke gegevens (LPD),informeren wij u dat tijdens het boekingsproces, uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de database van het bedrijf, met het oog op het verlenen en aanbieden van onze diensten. U heeft het recht van toegang tot deze gegevens, wijziging, annulering en verzet van uw persoonlijke gegevens, als verantwoordelijke voor dit dossier in de vennootschap.
Waarschuwing: De specifieke annuleringsvoorwaarden per verblijf staan in uw dossier.